Lubasz

Ogłoszenie nr 146839-2011 z dnia 2011-05-24 r. – Lubasz
Zamówienie obejmuje wykonanie :

– roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe,
– roboty instalacyjne wod. kan. c.o., elektryczne, telefoniczne, sieci alarmowej i komputerowej,
– zagospodarowania terenu.

Termin składania ofert/wniosków: 2011-06-10

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146839&rok=2011-05-24


Lubasz