http://t.co/r1T0Zjru Łazi…

http://t.co/r1T0Zjru Łazienka – pomieszczenie o charakterze sanitarnym, służące do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem


http://t.co/r1T0Zjru Łazi…