Wrocław

Ogłoszenie nr 147927-2011 z dnia 2011-05-25 r. – Wrocław
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pod nazwą:

Remont zabytkowej elewacji budynku Wydziału Architektury E-1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu – elewacja zachodnia.

Termin składania ofert/wniosków: 2011-06-09


Wrocław