przetarg

przetarg, przetarg publiczny

Wrocław

Ogłoszenie nr 147927-2011 z dnia 2011-05-25 r. – Wrocław Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Remont zabytkowej elewacji budynku Wydziału Architektury E-1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu – elewacja zachodnia. Termin składania ofert/wniosków: 2011-06-09

Lubasz

Ogłoszenie nr 146839-2011 z dnia 2011-05-24 r. – Lubasz Zamówienie obejmuje wykonanie : – roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe, – roboty instalacyjne wod. kan. c.o., elektryczne, telefoniczne, sieci alarmowej i komputerowej, – zagospodarowania terenu. Termin składania ofert/wniosków: 2011-06-10 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146839&rok=2011-05-24

architektura me informacje