Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego – Mielnik

Ogłoszenie nr 245284-2011 z dnia 2011-08-16 r. – Mielnik
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego zadania inwestycyjnego pn.: Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz pełnieni…
Termin składania ofert/wniosków: 2011-08-26
zamówieniea publiczne


Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego – Mielnik