Kiritoshi House – Sugawaradaisuke


Kiritoshi House - Sugawaradaisuke 1

Kiritoshi House – dom z asymetrycznym korytarzem w Chiba Prefecture, Japan . (więcej na dezeen…)

1
Kiritoshi House – Sugawaradaisuke