http://t.co/YHQ1Hox6 Już …

http://t.co/YHQ1Hox6 Już wiadomo dzięki Waldkowi, że to Głuchołazy. Monumentalnie wyglądająca wieża wśród niskich zabudowań – (z)D


http://t.co/YHQ1Hox6 Już …