http://t.co/uug3yAax Mies …

http://t.co/uug3yAax Mies jest znany z aforyzmów “mniej znaczy więcej”, a także “Bóg jest ukryty w szczegółach”,


http://t.co/uug3yAax Mies …