http://t.co/ts95dQg6 tam …

http://t.co/ts95dQg6
tam w dali dwa punkty… National Museum of the American Indian – a pierwsze wrażenie – wysokiej


http://t.co/ts95dQg6 tam …