http://t.co/Po15cK4v CHIC…

http://t.co/Po15cK4v CHICAGO INTERIOR
Chicago Wewnętrznych, 1933-1934, olej na płótnie przez Theodore J. Johnson
Ciepło z grzejnika j


http://t.co/Po15cK4v CHIC…