http://t.co/OKH3Ug3j Miejs…

http://t.co/OKH3Ug3j Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie


http://t.co/OKH3Ug3j Miejs…