http://t.co/jMAiJ1kB Cóż…

http://t.co/jMAiJ1kB Cóż, nie jeden z nas chciałby mieć taki drzwi, jednak jak to zwykle bywa chęci nie zawsze zaspakajają potrzeby (zwł


http://t.co/jMAiJ1kB Cóż…