http://t.co/Itpj7iId Kolej…

http://t.co/Itpj7iId Kolejna melodia, która obecnie słyszymy każdej muzyce – standard!


http://t.co/Itpj7iId Kolej…