http://t.co/cFx4EfS4 Kolej…

http://t.co/cFx4EfS4 Kolejna melodia, która obecnie słyszymy każdej muzyce – standard!


http://t.co/cFx4EfS4 Kolej…