Category: przetargi

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – Kościan 0

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – Kościan

Ogłoszenie nr 234804-2011 z dnia 2011-08-08 r. – Kościan Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branżach inżynierskich i architektonicznych, obejmującego obiekty i urządzenia dla modernizowanej oczyszczalni ścieków w Kiełczewie, w...

Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego – Mielnik 0

Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego – Mielnik

Ogłoszenie nr 245284-2011 z dnia 2011-08-16 r. – Mielnik Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego zadania inwestycyjnego pn.: Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową...

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi – Wojcieszów 0

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi – Wojcieszów

Ogłoszenie nr 248342-2011 z dnia 2011-08-18 r. – Wojcieszów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz instalacji odgromowej części...

zmiana sposobu użytkowania i przebudowa kotłowni – Sulmierzyce 0

zmiana sposobu użytkowania i przebudowa kotłowni – Sulmierzyce

Ogłoszenie nr 249248-2011 z dnia 2011-08-18 r. – Sulmierzyce Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania i przebudowa kotłowni na salę ćwiczeń oraz wykonanie instalacji drenarskiej wokół budynku na działkach 2054/4 i 2054/5 w Sulmierzycach....

izolacja pionowa murów fundamentowych – Łódź 0

izolacja pionowa murów fundamentowych – Łódź

Ogłoszenie nr 249840-2011 z dnia 2011-08-18 r. – Łódź Zakres robót: 1. izolacja pionowa murów fundamentowych od ul. Kopernika 46, 2. spoinowanie (kotwiczenie) murów, 3. renowacja elewacji bez uwzględnienia zdobień architektonicznych i stolarki. Termin...

Wrocław 0

Wrocław

Ogłoszenie nr 147927-2011 z dnia 2011-05-25 r. – Wrocław Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Remont zabytkowej elewacji budynku Wydziału Architektury E-1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu –...

Numer ogłoszenia: 71125 – 2011 0

Numer ogłoszenia: 71125 – 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wojciechów , Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, woj. lubelskie, tel. 081 5177241 w. 30,...