przetarg

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – Kościan

Ogłoszenie nr 234804-2011 z dnia 2011-08-08 r. – Kościan Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branżach inżynierskich i architektonicznych, obejmującego obiekty i urządzenia dla modernizowanej oczyszczalni ścieków w Kiełczewie, w oparciu o wytycz… zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego – Mielnik

Ogłoszenie nr 245284-2011 z dnia 2011-08-16 r. – Mielnik Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji – projektu budowlano – wykonawczego zadania inwestycyjnego pn.: Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz pełnieni… Termin składania ofert/wniosków: 2011-08-26 zamówieniea publiczne

zmiana sposobu użytkowania i przebudowa kotłowni – Sulmierzyce

Ogłoszenie nr 249248-2011 z dnia 2011-08-18 r. – Sulmierzyce Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania i przebudowa kotłowni na salę ćwiczeń oraz wykonanie instalacji drenarskiej wokół budynku na działkach 2054/4 i 2054/5 w Sulmierzycach. CPV 45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie o… Termin składania ofert/wniosków: 2011-09-01 zamówienia publiczne

Wrocław

Ogłoszenie nr 147927-2011 z dnia 2011-05-25 r. – Wrocław Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Remont zabytkowej elewacji budynku Wydziału Architektury E-1 Politechniki Wrocławskiej przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu – elewacja zachodnia. Termin składania ofert/wniosków: 2011-06-09

Lubasz

Ogłoszenie nr 146839-2011 z dnia 2011-05-24 r. – Lubasz Zamówienie obejmuje wykonanie : – roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe, – roboty instalacyjne wod. kan. c.o., elektryczne, telefoniczne, sieci alarmowej i komputerowej, – zagospodarowania terenu. Termin składania ofert/wniosków: 2011-06-10 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146839&rok=2011-05-24

architektura me informacje